میلگرد ١٢-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٣٨         
 • اخبار
 • گزارش هاي تحليلي
 • مقالات کارگزاري
   
 • عرضه
 • معاملات
 • قراردادهاي آتي
 • عرضه به تفكيك
 • معامله به تفكيك
نوع کالا شکل کالا تولید کننده قیمت تاریخ تحویل
میلگرد ١٢-A٣ فولاد کرمان ١٦,٣٠٠ ١٩/١٢/١٣٩١
میلگرد ١٦-A٣ فولاد کرمان ١٦,٢٠٠ ١٧/١٢/١٣٩١
میلگرد ١٦-A٣ فولاد کرمان ١٦,٢٠٠ ١٩/١٢/١٣٩١
میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ فولاد نطنز ١٦,٣٣٨ ٠٥/١٢/١٣٩١
 
 
 
   
 • تالار معاملات بورس كالا
 • Spot /Market Watch
 • قراردادهاي آتي
 • اطلاعات قیمتی نمادهای بازار مشتقه
 • اطلاعات کل بازار
     
       FTSE 100     قیمت     ٦,٦٩٦     ريال     تغییرات     ٠     ۞          Nikkei     قیمت     ٢٠,٥٨٥     ريال     تغییرات     ٠     ۞          Dow Jones     قیمت     ١٧,٦٨٩     ريال     تغییرات     ٠     ۞          S&P 500     قیمت     ٢,١٠٣     ريال     تغییرات     ٠     ۞       
 • طلا
 • نفت
 • مس
 • نقره
 • پلاتین
 • روی
 • آلومینیوم
     
 • ارز
 • سكه
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
 • نسبت ارزها
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
   
 • LME
 • SHFE  
 • NYMEX  
نام کالا حجم واحد تغييرات تاريخ
آلومينيوم ٣,٤٨٠,٥٠٠ تن (٤٠,٢٢٥) ٠٣/٠٥/١٣٩٤
بيلت مديترانه ٦٥ تن ٠ ١٥/٠٣/١٣٩٤
مس ٣٤٣,٢٥٠ تن ٣,٤٧٥ ٠٣/٠٥/١٣٩٤
روي ٤٤٥,٥٠٠ تن (٧,٨٢٥) ٠٣/٠٥/١٣٩٤
سرب ٢١١,٧٢٥ تن (٥,٠٧٥) ٠٣/٠٥/١٣٩٤
قلع ٧,١٣٥ تن (١٩٠) ٠٣/٠٥/١٣٩٤
بيلت خاور دور ٦٥ تن ٠ ١٥/٠٣/١٣٩٤
كالاهاي فوق متعلق به بورس فلزات لندن مي باشد.
 
 • فلزات
 • پتروشيمي
 • کشاورزي
عنوان واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا دلار آمريكا/انس ١,٠٩٤ ٠
هر اونس نقره دلار آمريكا/انس ١٤ ٠
آلومينيوم دلار آمريكا/تن ١,٧٠٠ ٠
مس دلار آمريكا/تن ٥,٢٢٠ ٠
سرب دلار آمريكا/تن ١,٦٨٨ ٠
نيكل دلار آمريكا/تن ١٠,٩٢٥ ٠
قلع دلار آمريكا/تن ١٦,٣٦٠ ٠
   
© 2010 Pars Nemodgar Brokerage Co. All Rights Reserved.
Powered by : RayanHamAfza.com